Gorazd Vertovšek poudarja pomen uravnotežene prehrane

Promocija zdravja in zmanjševanje absentizma na delovnem mestu je zelo pomembna, pravi Gorazd Vertovšek, pomočnik direktorja mednarodnega podjetja za prevoz blaga. Ob tem poudarja pomen uravnotežene prehrane, saj zdrava prehana na delovnem mestu rezultira v višji produktivnosti, boljšem počutju, bolj kakovostnem in uspešnejšem delu, posledično pa tudi višji motiviranosti delavcev.

Zdrava prehrana na delovnem mestu je temelj dobrega počutja

Promocija zdravja in zmanjševanje absentizma na delovnem mestu mora biti zelo specifična in usmerjena v potrebe določene skupine delavcev. Pri tem je pomembno, da zdravo prehranjevalno okolje podpirajo vse strukture podjetja, tako vodstvo, strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu kot sindikat, delavski svet, medicina dela ter psiholog in komunikolog. Gorazd Vertovšek poudarja tudi, da je pri tem pomembno aktivno sodelovanje delavcev preko pridobivanja novih znanj in prehranskih navad skozi izobraževanja in delavnice.

Pomen uravnotežene prehrane je na delovnem mestu pogosto podcenjen

Za zdravje in dobro počutje se je potrebno držati splošnih smernic zdrave prehrane. Čez dan je potrebno zaužiti vsaj pet obrokov, ki naj bodo dopoldan obilnejši kot zvečer, pravi Gorazd Vertovšek. Da bi v svoje navade uvedli res zdravo prehrano na delovnem mestu, si je priporočljivo vsaj vsake toliko pisati svoj dnevnik prehranjevanja. Tega je primerno voditi vsaj en običajen teden, torej ne med prazniki, in ga pisati pred začetkom uvajanja sprememb, nato pa ga kritično analizirati, še dodaja Gorazd Vertovšek.

Promocija zdravja in zmanjevanje absentizma v pomoč najbolj ogroženim

Active life style - Gorazd Vertovšek

Najbolj ogrožene skupine prebivalstva zaradi nezdrave prehrane na delovnem mestu v Sloveniji so nižje izobraženi, socialno šibkejši, zaposleni, delavci, kmečko prebivalstvo in v večji meri moški. Kot pojasnjuje Gorazd Vertovšek, so ključni problemi previsok povprečni energetski vnos, previsok vnos slabih maščob in soli, nezadostno uživanje zelenjave in sadja ter previsok vnos enostavnih sladkorjev. Pomen uravnotežene prehrane je tu zelo očiten, saj je posledica neprimernega prehranjevanja tudi pogosta odsotnost iz delavnega mesta.

Zdrava prehrana na delovnem mestu mora biti nujno izpolnjen pogoj

Kot je zapisano v 5. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec nujno zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V skladu s 6. členom pa mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnih mestih, ki se kaže tudi v zmanjševaju absentizma, zatrjuje Gorazd Vertovšek. Delodajalce, ki zapostavljajo pomen uravnotežene prehrane in pri katerih promocija zdravja in zmanjševanje absentizma niso del sheme poslovanja, se po zakonu kaznuje z globo.